شبنم

۲۸,۰۰۰ تومان

گزیده‌ای از بیانات عارف توحیدی مرحوم سیدعلی نجفی به همراه ابیاتی از مثنوی مولوی و دیگر شعرا

فرمود: الخَلقُ‏ عِیالِی مردم خانواده خدا هستند.

بعضی وقت‌ها چیزهای خیلی کوچک، چیزهایی که اصلاً فکرش را نمی‌کنید، ممکن است تبعات خیلی زیادی در روحیه و احوالاتتان داشته باشد.

اینکه آدم به خاطر کس دیگری خودش را فراموش کند، به‌خاطر خانواده خدا از خودش بگذرد، هم رضایت خدا را به دنبال دارد و هم اثرات خیلی زیادی می‌تواند در زندگی داشته باشد.

ما عیال حضرتیم و شیرخواه / گفت الخلق عیال للإله