بیقرار

۴۰,۰۰۰ تومان

مختصری از احوالات و بیانات حضرت آیت الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی (ره)

به آیت الله حاج آقا سید حسین فاطمی قمی عرض شد از مرحوم آقای ملکی دستورالعملی مرحمت فرمایید.

فرمود: او خودش دستورالعمل بود. شب که می‌شد، “بی‌قرار” می‌شد و در صحن خانه قدم می‌زد و زبانش مترنم بود که:

گر بشکافند سراپای من    جز تو نیابند در اعضای من

در انبار موجود نمی باشد