ذهن بی‌حصار

۴۵,۰۰۰ تومان

ذهن بی‌حصار

همه دوست دارند حالشان خوب باشد. زندگی‌شان شاد و شیک باشد، عاشق شوند و روابط عاطفی‌شان معرکه باشد، اندامی جذاب داشته باشند پولشان از پارو بالا برود و محبوب و محترم باشند و با خدا رابطه ای عمیق و آسمانی داشته باشند.
دلشان می‌خواهد چنان مشهور باشندکه وقتی واردجمعی می‌شوند حاضران مثل دریای سرخ که به فرمان حضرت موسی دو تکه شد، برایشان راه باز کنند. این‌چیزها را همه دوست دارند. کار سختی نیست که بخواهی زیبا، پولدار، موفق، محترم بودن را دوست باشی! دوست داشتن این جور چیزها راحت است. اما چگونه؟؟
اگر همان راهی را برویم که همیشه می رفتیم، به همان جایی می رسیم که همیشه می رسیدیم.
و البته اگر همان گونه بیاندیشیم که همیشه می اندیشیدیم، به همان راهی می رویم که همیشه می رفتیم.
نمی شود زندگی، عشق، ثروت و تعداد فروش را خواست اما همان ذهن و ذهنیت همیشگی را داشت. با خشک اندیشی و کهنه اندیشی همان راهی را می رویم که همیشه می رفتیم. زندگی شخصی ما، سازمان ما و کشور ما نیازمند تفکر باز و اندیشه باز است. پنجره ذهن فروبسته خود را بگشاییم و بگذاریم نسیمی «متفاوت» در ذهن ما جاری شود.

کتاب “ذهن بی‌حصار” تلنگری است برای عبور از حصارها و مرزها برای پیشرفت و بهبود ملموس. برخی از مطالبی که در این کتاب می‌خوانیم عبارتند از:
• چه کسی اسفنج شما را دزدیده است؟
• پدیده شنبه بعدی لعنتی
• پاپ کورنی فکر کنید
• چیقوی زندگی شما کدام است؟
• از اقتصاد کلنگی تا اقتصاد بی وزن
• پدیده حماقت جمعی آگاهانه
• ایران و تراژدی جامعه شمشادی
• تکنیک ژورنال خوشبختی

برای زندگی فشرده و سریع امروزی دیگر شاید خواندن کتاب هایي که مطالب را خیلی تفصیل می دهند و فصول شان طولانی است سخت باشد، لذا هیچ فصلی بیشتر از ۴ صفحه نیست و هر فصل را با چند پیشنهاد عملی و کاربردی به پایان برده ایم تا پنجره ها را باز کنیم و از حصارها عبور کنیم.