دلشده

۳۸,۰۰۰ تومان۴۳,۰۰۰ تومان

شرح زندگی‌نامه و سیر توحیدی عارف عظیم مرحوم حاج سیدهاشم حداد(ره).

تاریکی شب میعاد سیدهاشم حداد است.

بی تابی روزهایش شب‌ها نیز او را رها نمی‌کند.

می‌گویند: «از ویژگی‌های ایشان این بود که با گریه به خواب می‌رفتند.»

سید حداد از خود وجودی ندارد و فنای در ذات الهی است و همان‌گونه که کُنه و ذات حق تعالی قابل شناخت نیست کنه و ذات مؤمن هم شناخته نمی‌شود و به همین‌خاطر است هنگامی که افرادی از محضر سیدعلی قاضی می‌خواهند آنها را به حداد معرفی نمایند.

می‌گوید: “من نمی‌خواهم مزاحم حداد شوید، ایشان سرّ الهی است.”

صاف