کامی از نام جلد ۲

۵۸,۰۰۰ تومان

شرحی عرفانی بر اسماء دعای شریف جوشن کبیر، توسط سالک الی الله سید علی نجفی (ره)

اگر حلم خدا نبود هیچ کس رستگار نمی شد.

اگر بنا بود خداوند تبارک و تعالی با بندگان حلم نکند و حلم او مهلتی به عباد عصیانگر ندهد، هیچ کسی فرصت اصلاح شدن پیدا نمی کرد.

این فرصتی که خداوند تبارک و تعالی به ما داده که شاید گناهانمان را جبران کنیم، و حتی اعمال ناشایستمان را تبدیل به اعمال شایسته کنیم و از گناهانمان استغفار کنیم، حلم خداوند تبارک و تعالی است.