پروانگان عشق

    ۱۲۰,۰۰۰ تومان

    این اثر در ۱۱۶ برگ با ابعاد A3 تهیه شده  و شامل شرح حال اصحاب سید الشهدا(ع)، ملحق شدن آنها به سپاه حضرت عشق و نحوه شهادت آنهاست.

    جملات اصحاب در لحظه شهادت خطاب به حضرت سید الشهدا(ع) به زیبایی و غنای این اثر حسینی افزوده است.

    این مجموعه که در نوع خود بی نظیر است، می تواند زینت بخش حسینیه ها، ادارات، مساجد، تکیه و هیات های مذهبی باشد.