هیچ اتفاقی تصادفی نیست

۳۵,۰۰۰ تومان

نگرشی اجمالی به اسم مبارک “حسیب”الهی با رویکرد اخلاقی – کاربردی

چرا بسیاری از کارهایمان به بن‌بست می‌خورد؟

چقدر در خوب و بد روزگارمان نقش داریم؟

کارگردان اصلی حوادث کیست؟

چگونه می‌توان از نگاه حسابگرانه در عالم به حسابرسی خود رسید و از فرافکنی مصون ماند و جهت عقربه مقصریاب که همیشه به سمت دیگران بوده را این‌بار به سوی خود برگرداند؟

پاسخ این سؤالات در بررسی نام مبارک «حسیب» الهی بیان شده است که با شناختی اجمالی از آن نام مبارک الهی می‌توان گام‌ها را درست برداشته و با جهان هستی همراه شد.

نتیجه اینکه وجود ما مانند چراغی است که شعله‌‌اش با اعمال خودمان تنظیم می‌‌شود.

دسته: