شب شکن

۳۵,۰۰۰ تومان

روایت زندگانی حضرت ابراهیم(ع) با استفاده از مثنوی مولانا.

«… بعد از بت ‌شکستن نوبت گلستان‌شدن است و بعد از خراب کردن زمان آبادشدن، باید از آتش گذشت تا لذت خطاب ”برد و سلام“ خدا را چشید.

آتش برای ابراهیم آتش نمرود بود و برای ما آتش نفس. بگذار و بگذر!»